diumenge, 21 de maig de 2006

Nova llei d'accés a la recerca subvencionada per Estats Units

Una nova proposta de llei a Estats Units defèn l’accés lliure als resultats de la recerca subvencionada per l’estat, mitjançant Internet.

La “Llei d’accés públic a la recerca federal” (Federal Research Public Access Act), presentada el 2 de maig pels senadors John Cornyn (republicà) i Joe Lieberman (demòcrata), exigirà, de ser aprovada, que tota agència federal (és a dir, depenent de l’administració central) d’Estats Units amb pressupostos de més de 100 milions de dòlars (84.507.000€) anuals implementi una política d’accés públic. Aquesta proposta s’ha fet després d’un estudi de la Comissió Europea sobre el sistema de publicació científica europeu, que recomana, entre d’altres coses, que es publiquin els resultats que sorgeixin de recerca subvencionada per la UE després d’un cert període de temps.

L’informe europeu també recomana que s’estableixi que les condicions siguin equànimes en el camp de la publicació de resultats de recerca. És a dir, el model de negoci de la publicació no ha d’inclinar-se a favor dels editors establerts, i que cal permetre l’experimentació i la competència entre diversos models de negoci.

La proposta de llei americana exigirà que tot equip de recerca subvencionat parcialment o total per una agència federal presenti una còpia en format electrònic dels seus articles de recerca (papers) que hagin estat aprovats per a la seva publicació en una publicació especialitzada. Els articles es conservarien en un dipòsit digital mantingut per l’agència en qüestió o en algun altre dipòsit apropiat, que garanteixin l’accés lliure al públic, la interoperativitat i la conservació a llarg termini, tot dins d’un termini el més curt possible després de la seva publicació i mai més de sis mesos.

D’aquesta forma, la societat en general podrà obtenir un retorn sobre la inversió dels diners públics aportats pels contribuents, i també ajudarà a accelerar la innovació científica amb els beneficis econòmics i socials que això suposaria.

Les noves tecnologies obren uns canals de comunicació del coneixement i dels resultats de la creativitat en diversos camps i la societat no pot permetre que el "Establishment" pugui eternitzar els seus models monopolístics o oligàrquics aprofitant el seu poder econòmic i polític. En els segles passats, en que s’han anat fent progressos importants que han canviat la fesomia dels processos econòmics i socials, qualsevol intent de fer perdurar sistemes superats ha estat inútil: el teler domèstic ha deixat pas a la fàbrica tèxtil; el cavall ha donat pas al tren i a l’automòbil; les cartes postals al telex, i aquest al correu electrònic. I tots aquests desenvolupaments han produït un millor benestar per a tots, si no al curt termini, sí al mig i llarg.

No permetem que uns interessos particulars establerts obrin en contra del progrés de la societat en general.