dissabte, 3 de març de 2007

Contra la Constitució – tot s’hi val

Com molts espanyols, el PP creu que la llei que va castigar en de Juana Chaos era insuficient, que els 18 anys a la presó son pocs i ha de pagar com cal l’assassinat de 25 persones. Per això exigeix que es manipuli com sigui les lleis, fent ús de les martingales que calgui per a allargar-li l’estada penitenciària. El mateix fa en el cas d’un estatut, el català, és clar, que no li agrada. De fet, no és l’estatut que no li agrada, és que en gaudeixi el poble de Catalunya. Però tant se val l’objectiu que tingui, el fet és que el PP creu que el fi justifica els medis. Això és el que va argumentar la que creia brillant jurista, Montserrat Nebreda, justificant qualsevol argúcia per a desequilibrar la balança al Tribunal Constitucional en favor dels seus interessos, i és el que demostra, per activa i per passiva, tot el PP.

El que això implica, està clar, és que si qualsevol creu que un fi és èticament superior (signifiqui el que sigui o vulgui cadascú), el medi serà automàticament justificat.

Doncs prenem per cas la Constitució espanyola. Si alguns creiem que aquesta no és d’aplicació èticament justa, per la raó que sigui, però en aquest cas podríem argumentar que fou redactat sota unes condicions d’amenaça política i militar no adients a l’establiment d’una democràcia, aleshores es podria justificar qualsevol estratègia o argúcia per a derrocar-la.

Som hi doncs, que sabem que tindrem el PP del nostre costat (al menys pel principi de tot s’hi val)!