dissabte, 10 de novembre de 2007

Manca de lideratge – Què ens cal?

Fa ja més de vint anys, Warren Bennis(1) i Burt Nanus(2) varen portar a terme un estudi sobre el lideratge. Varen entrevistar 90 líders americans, del mon de l’empresa, del sector públic, de les arts i de l’esport, per a confeccionar la seva síntesi del lideratge. Varen publicar les seves conclusions a (Leaders: the Strategies for Taking Charge, 1985). Bennis va seguir desplegant les seves idees a On Becoming a Leader (1992).

Com a tots els estudis de teoria empresarial i del comportament d’organitzacions, no hi ha res de definitiu, tot està en flux i cada cas és un mon. Però val la pena reflexionar sobre el que molts consideren una obra cabdal.

De les entrevistes, varen destil·lar quatre temes o àrees de competència necessàries, que anomenen estratègies i que es poden resumir com a: visió, comunicació, confiança i coneixement de si mateix.

Les quatre estratègies

- L’atenció mitjançant la visió, enfocant en una imatge mental d’un futur desitjable i realitzable.

“Els líders son els individus més orientats als resultats del mon, i els resultats obtenen atenció. La seva visió o intenció s’imposa i atreu a les persones. La intensitat unida amb el compromís té un atractiu magnètic. I a aquestes personalitats intenses no les cal coaccionar a les persones per a que prestin atenció; estan tant absorts en el que fan que atreuen als demés.”

- El sentit mitjançant la comunicació, amb influència i organització, compartint el sentit amb la organització.

“The actions and symbols of leadership frame and mobilize meaning. Leaders articulate and define what has previously remained implicit or unsaid; then they invent images, metaphors, and models that provide a focus for new attention. …an essential factor in leadership is the capacity to influence and organize meaning for the members of the organization.” (page 39)

- La confiança mitjançant el posicionament, comunicant clarament, constant i confiada, sense apartar-se de la seva posició.

Re: strategy three -- “Leaders acquire and wear their visions like clothes. Accordingly, they seem to enroll themselves…in the belief of their ideals as attainable, and their behavior exemplifies the ideas in action.” (page 46)

- El desplegament de la seva individualitat mitjançant l’estima positiva de si mateix (sense ser egocèntrica), coneixent la vàlua pròpia (i els defectes), desenvolupat constantment les habilitats i capacitació pròpies, sense acceptar el defalliment.

Re: strategy four -- Positive self regard “consists of three components: knowledge of one’s strengths, the capacity to nurture and develop those strengths, and the ability to discern the fit between one’s strengths and weaknesses and the organization’s needs.” (pages 61-62) Positive regard for self creates positive regard for others. The Wallenda factor: successful leaders focus on trying and learning, not on failing or avoiding failure.

Els líders lideren estirant i no empenyent; inspirant i no manant; creant expectacions realitzables, tot i que desafiadores, premiant el progrés en el seu acompliment, i no manipulant; permetent la pròpia iniciativa i experiència, i no negant ni constrenyent les seves experiències i accions.

1. President de la Universitat de Cincinnati, “Distinguished Professor” d’administració empresarial de la Universitat de California del Sud; Consultor a Werner Erhard and Associates; President del consell d’administració de la Kennedy School of Government Center for Public Leadership de la Universitat de Harvard.

2. Professor Emeritus d’administració empresarial de la Universitat de California del Sud.