dissabte, 15 de setembre de 2007

Tenim dret a cremar imatges dels reis d’Espanya?

Argumento que sí, que en el nostre legítim dret a l’expressió de les nostres opinions polítiques, tenim tot el dret a cremar una imatge que simbolitza un estat polític del qual podem ser crítics, simbolitzant així la nostra voluntat de que es destitueixi i suprimeixi.

Què diu la constitució espanyola dels drets fonamentals (la llibertat d’expressió, per exemple) i de la corona:

Títol I - Dels drets i dels deures fonamentals

Article 10.2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans...

Article 14. Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

És a dir que, la persona del rei, com a espanyol, no pot tenir cap avantatge, ni desavantatge, davant de la llei sobre els drets i deures de tots els espanyols. No s’ha de confondre, doncs, la persona del rei com a ciutadà, protegit pels conceptes que regeixen a la legislació el dret a la integritat física i de l’honor per una banda, amb la figura del rei com a representació simbòlica de l’estat per l’altra.

Article 16.1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

Article 20.1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.

Títol II - De la corona

Article 56.1. El Rei és el Cap de l'Estat, símbol de la seva unitat i permanència...

Segons l’Article 10.2, doncs, s’ha d’aplicar sempre els principis de la Declaració Universal de Drets Humans a la legislació espanyola, i aquesta diu al seu Article 19, que:

Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, i que això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió.

La crema de símbols i fotografies de símbols que representen un estat, la seva legislació i les seves polítiques, ha d’entendre’s com a una expressió d’opinió política i, per tant, protegida per la Declaració Universal de Drets Humans.

Precisament, aquesta diu al seu Article 29.2 que:

En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.

És a dir que si no s’atempta contra els drets i les llibertats alienes, tot ciutadà té dret d’expressar-se lliurement. Com que, amb la crema d’una imatge simbòlica, el que es fa és criticar un estatus polític, i els drets i llibertats dels reis d’Espanya com a persones no son conculcats, ni es pot entendre que s’incorre en un delicte de coerció, per exemple, no procedeix actuar judicialment contra aquelles persones que hagin expressat la seva opinió política emprant aquesta forma de manifestació.

3 comentaris:

Miquel Catalan ha dit...

Totalment d'acord amb el teu artícle. Sembla que després del caos d'infraestructures s'hagin activat més coses ... com lo de la monarquia ... com lo de les seleccions catalanes ... tenim massa pes per arrossegar ... confio en que la gent surti al carrer, que es manifesti, que es queixi, que publiqui artícles als diaris, als blogs, enganxi cartells, es muntin plataformes, ... en definitiva, que se'n parli.

Anònim ha dit...

No hi estic d'acord amb la crema de la imatge dels reis d'espanya. Es ben sencilla la meva explicació.

Os agradaría que jo cremes les imatges dels vostres pares?.

Veritat que no. Dons per el cas es el mateix.

LLibretat de expresió, SI però amb respecte.
Perque respecte es el que voleu per vosaltres mateixos, i sino tenius respecte als altres, vosaltres no os mareixeu respecte.

Si s'ha està encontra de alguna cosa, es pot manifestar-ho sense perdre el repecte cap altre persona.

Iván Batlle Ventura

YuriBCN ha dit...

Benvolgut Iván, precisament el que argumento és que, com a ciutadans espanyols, cal protegir el dret a la imatge i integritat. Però els reis d'Espanya gaudeixen d'un estatus que va més enllà de persones ciutadanes, sinó que representen a un estat, son "imatges" d'aquest estat, i crec que el dret a la expressió, tal com diu la constitució espanyola, per QUALSEVOL mitjà, és sagrat.
No crec que, en els recents esdeveniments, s'hagi advocat la crema de persones, sinó que s'ha expressat la opinió sobre un estat mitjançant la destrucció "al·legòrica" dels seus màxims representants.