diumenge, 1 d’abril de 2007

Oligarquia espanyola

Tot i que soni a revolució marxista-leninista, de filosofies polítiques anacròniques, de lluites de classe del passat, reprenc el tema de les oligarquies, ja que, lluny de ser una cosa pretèrita, incideix de forma crítica i contundent en l’estructura de l’estat, i en el greuge que causa a la llibertat del poble de Catalunya, de tots i cadascú de nosaltres, siguem catalans i catalanes de soca-rel, fills de les onades de nouvinguts anteriors, o nouvinguts d’ara.

Molts ciutadans estan convençuts de que la solució als seus problemes no son els embolics identitaris, que Espanya necessita estar unida davant dels poders econòmics internacionals, i que la “disgregació” (o helvetització - els espanyolistes ja no parlen tant de balcanització) d’Espanya, debilitant-la davant dels grans conglomerats econòmics que dominen, ja no Espanya, sinó el mon.

Però aquest és un plantejament equivoc

Primerament, els estats de dimensions mitjanes, com ho és Espanya, ja no son prou potents per a defendre els interessos dels ciutadans davant dels plutòcrates transnacionals – això li correspon a la Unió Europea, i segon, perquè les oligarquies econòmiques espanyoles que poden influir en les polítiques de l’estat estan ja orgiàsticament preses pels poders econòmics multinacionals.

Veiem com: es troben els grans grups oligàrquics espanyols immersos a totes les àrees econòmiques - la banca, els sectors energètic i de la construcció, els medis de comunicació i els grups industrials. En totes aquestes àrees, els actors principals estan controlats, directa o indirectament, pels grups inversors, associats a les oligarquies transnacionals, essencialment d’Estats Units.

A la banca, els dos principals grups espanyols, que gairebé controlen el mercat bancari, son:

- Santander Central Hispano (SCH). Els seus principals accionistes no son la família Botín ni la Mutua Madrileña, que posseeixen només el 1,26% i el 1,17% de les accions, respectivament, sinó EC Nominees Ltd., amb el 9,93%, Chase Nominees Ltd., amb el 9,79% i State Street Bank & Trust Co., amb el 5,01% del capital social. A la vegada, el SCH controla el 88,44% de Banesto i el 30,67% de CEPSA, a més d’el 8,42 de Bolsas y Mercados Españoles, SA, la societat que integra els sistemes de registre, compensació i liquidació de valors i mercats (Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València).
- BBVA. De nou, el principal accionista no és en Francisco González, amb només el 0,04%, sinó (sorpresa?) el State Street Bank & Trust Co. i Chase Nominees Ltd., amb el 5,20% i el 5,74% respectivament. Al seu torn, el BBVA controla el 6,62% de Bolsas y Mercados Españoles, el 7,30% d’Iberia, el 10,12% de Técnicas Reunidas, el 6,96% de Telefónica i el 22,07% de Tubos Reunidos.

Al sector energètic, tant renyit i estratègic, els actors principals son:

- Gas Natural. Els principals accionistes son Repsol YPF, SA (directament i indirecta) amb el 30,85%, la Caixa controla indirectament el 30,03% i Caixaholding, SA directament el 30,00 %, (una altra vegada, sorpresa!) Chase Nominees Ltd. el 5,04%, el Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA (Suez Lyonnaise des Eaux i La Caixa), el 5,00%, Groupe Suez, SA, (França), directament el 5,00%, i la Caixa d’Estalvis de Catalunya, el 3,03%.
- Endesa. Els seus principals accionistes son Caja Madrid amb el 9%, (sorpresa!) Chase Nomines Ltd. i el State Street Bank & Trust controlen el 5,7% i el 5%, respectivament, AXA (França) el 5%, la SEPI el 3% i la Caixa el 2,03%.

Per cert, aquí podem veure que Endesa és controlada per grups estrangers en un 15,7%, mentre que Gas Natural només en un 5%. Quina és més espanyola?

- Iberdrola. Principals accionistes: Chase Nominees i State Street Bank & Trust (sorpresa? ja no, oi?) 8,7% i 5,9%, respectivament, BBVA (accionariat del que recordem està controlat per State Street Bank & Trust i Chase Nominees Ltd.) 8,2%, i la Bilbao Bizkaia Kutxa (Caixa d’Estalvis de Bilbao i Biscaia): 7,5%
- Repsol. Principals accionistes: La Caixa, el 12,4%, Chase Nominees i State Street Bank & Trust, 6,5% i el 10% respectivament (no comment!), BBVA (accionariat ja comentat) 5,4%, i Pemex (Mèxic): 5%.

És clar, el capital social del sistema bancari espanyol està predominantment controlat per grups inversors estrangers, i al seu torn, els bancs controlen el capital social o financen els principals grup de construcció i serveis.

El poder ocult

Però encara queden, entre els grans grups industrials, uns altres exemples en que aquests inversors estrangers predominen. Son el poder ocult, que ja controlen els grups econòmico-financers de l’oligarquia espanyola. I la majoria son quatre o cinc grans fons nord-americans: Chase Nominees (JP Morgan Chase), Fidelity, Franklin Resources Inc., EC Nominees i
State Street Bank & Trust.

Apareixen repetidament com a principals accionistes, entre molts d’altres, d’Altadis, Indra, Inditex, Gamesa, Telefónica, Antena 3, i el Grupo Prisa.

- Acerinox (siderúrgia) - Principals accionistes: Alba Participaciones SA (Grup March), 20,25%; Feynman Capital, 11,11%; Alicia Koplowitz, 11,11%; Nisshin Steel Corp. (Japó), 11,09%.
- Altadis (tabacs) - Principals accionistes: Chase Nominees Ltd, 14,45%; EC Nominees Ltd., 9,99%; State Street Bank & Trust, 8,69%; Franklin Resources Inc., 5,00%, Fidelity International Ltd., 4,01%. Altadis és, de facto, una empresa americana!
- Indra (TIC) - Principals accionistes: Cajamadrid, 14,99%; Chase Nominees Ltd., 10’08%; State Street Bank & Trust, 6,49%; Fidelity Intl. Ltd., 5,13%.
- Inditex (tèxtil) - Principals accionistes: Amancio Ortega, directament, 59,29% i indirecta (mitjançant Gartler, SL) 59,29%; Rosalia Mera (la seva dona), directament, 6,99% i indirecta (mitjançant Rosp Corunna), 6,99%; Chase Nominees Ltd., 5,97%.
- Telefónica (telecomunicacions) - Principals accionistes: Chase Nominees Ltd., 9,98; State Street Bank & Trust, 7,62; BBVA, 5,62%; La Caixa, 5,38%.
- Iberia (aviació) - Principals accionistes: British Airways & American Airlines Holdings (Gran Bretaña-Estats Units), 10%; British Airways, 10%; Caja Madrid, 10%; BBVA, 7’3%; Logista (Altadis), 6,70%; SEPI, 5,81%.
- Abertis (autopistes) - Principals accionistes: La Caixa, 20,27; ACS, 20,07%; La Caixa Assegurances de Vida, 11,84%; Inversiones Autopoistas (Grup Godia-La Caixa), 7,75%; Caixa Catalunya, 5,69%.
- Antena 3 TV - Principals accionistes: Planeta Corporación, 39,48%; Bertelsmann AG (Alemanyia), 17,27%; RTL Group (Bertelsmann), 17,27%.
- Telecinco - Principals accionistes: Silvio Berlusconi, 52%; Mediaset Investment, 27%; Mediaset, 25%; Corp. Nuevos Medios (Vocento), 13%; Vocento, 13%; Chase Nominees, 5,02%; State Street Bank & Trust, 5,01%; Fidelity Intl., 1,18%.
- Grupo Prisa - Principals accionistes: Jesús Polanco, 64,37%; Promotora de Publ., 44,53%; Timón SA, 18,48%; State Street Bank & Trust, 5,80%; Artisan Partners Ltd., 5’16%.
- Sogecable - Principals accionistes: Jesús Polanco, 24,50%; Prisa, 24,50%; Telefónica Contenidos, 22,23%; Telefónica, 22,23%; Vivendi Universal (França), 16,38%.

Cal dir res més?