dimecres, 21 de febrer de 2007

Provincians aspirants d’internacionalisme

Avui he assistit a una jornada que m’interessava força. He pogut parlar amb un dels ponents, portuguès, sobre la seva especialitat. Ens hem comunicat perfectament en anglès, ja que no parlava castellà.

Aquesta conversa ha estat després d’una vergonyosa mostra de provincialisme per part de la organització. M’explicaré:

El títol de la jornada indicava que era de caràcter internacional. Hi assistia gent de tot arreu... d’Espanya. De fet, l’únic no espanyol era aquest portuguès, que al principi de la ponència s’ha disculpat perquè al no saber parlar espanyol, s’hauria d’expressar en ‘portinyol’. Ho ha fet prou bé, tot i que, evidentment, ho ha passat una mica malament, demanant de tant en tant si ho deia bé. Ara bé, crec que els més de cent assistents li podríem haver estalviat el seu desconcert si li haguéssim permès expressar-se en portuguès o, si no, en anglès: no era una jornada ‘internacional’?

Al final de la seva intervenció, s’ha obert el torn al públic, i li he fet una pregunta en català. Resultat: la presidenta/moderadora i alguns assistents m’han instat a parlar "en español"... però sense que hagués de repetir la meva pregunta, el ponent m’ha donat la seva resposta, en ‘portinyol’ (pobre).

A veure, si és un esdeveniment ‘internacional’, no hauria de fer-se en anglès, per exemple? O és que els assistents, persones en principi amb un molt alt nivell educatiu, la enorme majoria de l’entorn universitari, o bé que ho han estat, no en saben prou?

En tot cas, un últim comentari... dels 103 assistents de la llista, 2 no son de Catalunya! Això és internacional?! Dels dos, una és de Màlaga, i l’altre, amb nom espanyol, no s’indica de on és. El 1,9% son de fora de Catalunya, i un ponent portuguès, i és un ‘International Event’... i per tant, "hay que hablar en español"!

Que provincià i penós, i després, perquè faig la pregunta en català a un ponent que m’ha entès perfectament, m’insten a parlar "en español". Aquest provincianisme fa riure, i fa un mal enorme al català!

Això si és que, efectivament, és provincianisme, i no espanyolisme, ja que si no es titulava "Jornada Internacional", amb aquests assistents i la imposició del ‘Español’, s'hauria de titular "Jornada Española". No sé quin és pitjor!

Tot això passa el Dia Internacional de la Llengua Materna

Dia Internacional de la Llengua Materna
Segons la UNESCO, les llengües són l'instrument de més gran abast per a la preservació i el desenvolupament del nostre patrimoni cultural tangible i intangible. Tota iniciativa per promoure la difusió de les llengües maternes servirà no només per incentivar la diversitat lingüística i l'educació multilingüe, sinó també per crear major consciència sobre les tradicions lingüístiques i culturals del món i inspirar a la solidaritat basada en l'entesa, la tolerància i el diàleg.